Home Terminale zorg Werkgebied v.d. stichting Vrijwilliger aan het woord Organisatie Vrijwilliger worden FinanciŽn Vrienden van... Jaarverslag 2018 Privacy Links
Terminale zorg Wanneer herstel niet meer mogelijk is en mensen in de laatste levensfase zijn gekomen, geven zij er vaak de voorkeur aan in hun eigen omgeving te blijven. Van familie en naasten vraagt dit soms veel inspanning en zorg. Ondanks begeleiding door een thuiszorgorganisatie kan deze fase een zware belasting betekenen. Dan is het goed om te weten dat er vrijwilligers zijn, die graag een helpende hand bieden. Waaruit bestaat de hulp? Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Leiden en omgeving hebben tijd en kunnen aandacht en ondersteuning geven. Zij weten door scholing en ervaring hoe zij moeten omgaan met mensen in de laatste levensfase. Hun taak is aanvullend aan die van de thuiszorg en mantelzorgers. Onze vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld de zorg een aantal dagdelen overnemen, zodat de mantelzorger even wordt ontlast. Hun inzet is gebaseerd op de wensen van de cliënt en diens familie. Vanzelfsprekend hebben onze vrijwilligers geheimhoudingsplicht. Hulp aanvragen Hulpaanvragen bij stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Leiden en omgeving kunnen worden ingediend door de cliënt, de familie, de huisarts en betrokken hulpverleningsinstanties. Onze coördinator komt langs om in overleg met de familie en cliënt te bespreken welke hulp nodig is en hoe de vrijwilligers van de Stichting hierin kunnen voorzien. Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Leiden en omgeving werkt uitsluitend met vrijwilligers. Aan de inzet van de vrijwilligers zijn geen kosten verbonden.
Terminale zorg © MK-DATA 2012-2020
Welkom bij de  stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Leiden en omgeving