Home Terminale zorg Werkgebied v.d. stichting Vrijwilliger aan het woord Organisatie Vrijwilliger worden FinanciŽn Vrienden van... Jaarverslag 2018 Privacy Links
Stichting Vrienden van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Leiden en omgeving De stichting is opgericht op 12 october 2000 Doelstelling: De stichting heeft ten doel: 1. Het verlenen van steun aan de activiteiten van de stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Leiden en omgeving. 2. Zij tracht dit doel te bereiken door alles te doen wat aan het doel bevorderlijk kan zijn. 3. Tot het doel behoort niet het maken van winst. Contactgegevens: De stichting is gevestigd: Tollenaersingel 15, 2352 JL  Leiderdorp. Bankrekening: NL25ABNA0568937120 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 28087846 ANBI nummer: 8161.12.630 Bestuur: Het bestuur bestaat uit de volgende leden: de heer J. de Bruijne voorzitter de heer R. Galavazi secretaris/penningmeester de heer W. de Bruijne bestuurslid De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en zijn onbezoldigd. Beleidsplan: Is reeds in de bovenstaande doelstelling begrepen. Uitgevoerde activiteiten: In de afgelopen jaren werd steun verleend aan de stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Leiden en omgeving door het geven van financiële steun in uitgaven die niet gedekt werden door de huidige subsidieverlening. Financiën: Met deze link kunt u de balans van 2017 downloaden
Vrienden van... © MK-DATA 2012-2020
Welkom bij de  stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Leiden en omgeving