Home Terminale zorg Werkgebied v.d. stichting Vrijwilliger aan het woord Organisatie Vrijwilliger worden FinanciŽn Vrienden van... Jaarverslag 2018 Privacy Links
Vrijwilliger aan het woord (1) Op een zaterdagochtend word ik gebeld door onze coördinator met de vraag of ik nu meteen naar een bepaald adres zou kunnen gaan. Het is een urgente situatie. Ik drink mijn koffie snel op en stap op de fiets. Het betreft een alleenstaande vrouw van 65 jaar, woont in hartje Leiden in een aangepaste woning vanwege veel nare kwalen. Zij heeft daarnaast ook nog een uitgezaaide hersentumor. Ze heeft weinig familie, met hen verloopt het contact niet altijd even gemakkelijk. Ze blijkt veel pijn te hebben, maar het gaat gelukkig beter, als via de huisartsenpost en de wijkverpleging andere pijnstillers zijn ingezet. De conditie van mevrouw gaat in de dagen erna echter achteruit. Voor ons als vrijwillligers lijkt het een korte inzet te worden, uiteindelijk hebben we er drie volle weken zorg verleend. Gedurende die drie weken zijn we negen uur  per dag bij haar aanwezig. De vrijwilligers wisselen elkaar na een blok van drie uur af. De wijkverpleging komt een paar keer per dag om zorg te verlenen en om elf uur 's avonds komt de nachtzorg.  De conditie  van mevrouw is erg wisselend. Het ene moment lijkt het einde nabij te zijn, maar tien minuten later is ze helder en vraagt om koffie en rookt een paar sigaretjes. Het moeilijkst voor ons als vrijwilligers is om haar aan het eind van de avond alleen te laten als je "blok" er op zit, ook al weet je dat de buurvrouw nog een paar keer binnenloopt tot de nachtzorg komt. Mevrouw wilde absoluut tot het einde in haar eigen huis blijven. Met behulp van al onze vrijwilligers is dat ook gelukt. We zijn blij dat we dit voor haar hebben kunnen doen. Daar zijn we best trots op. Vrijwilliger aan het woord (2) Er komt weer een e-mail langs met een volledig geanonimiseerde zorgvraag, bijvoorbeeld, ”Zorgvraag in Leiden centrum en zorgmomenten maandag, woensdag en vrijdag middag van 13.30 tot 16.30 uur”. Ik kijk in mijn agenda welke dagen ik kan, niet alleen deze week, maar ook de komende tijd, want we vinden het belangrijk het voor de cliënt en voor onszelf om het overzichtelijk te houden. Zodra de coördinator het schema in kaart heeft gebracht hoor ik wat er van mij verwacht wordt, krijg naam, adres, en andere relevante gegevens door. Zo kom ik goed voorbereid op een toch onbekend adres. Na ieder bezoek belt de coördinator even na, kan ik beoordeling van de situatie doorgeven, krijg ik soms van haar nog een gerichte vraag of nadere informatie en mocht het ooit nodig zijn ook steun en feed-back als ik even stoom zou moeten afblazen, wat nog niet is voorgekomen. Ik doe dit nu al vier jaar met regelmaat en het valt me iedere keer op hoe welkom je bent, hoe prettig je ontvangen wordt en hoe open mensen zijn. Voel me van tijd tot tijd biechtvader, wat de cliënt oplucht of ook de bliksemafleider als het even tegen zit of het emmertje over loopt bij de cliënt. Maar heel vaak ook gewone gesprekken of gedeelde herinneringen. Ons werk bestaat uit lichte zorgtaken die geen big registratie vergen, maar vooral uit aanwezigheid, het prettig en zinvol omgaan met een medemens in zijn laatste levensfase en ter ontlasting van de mantelzorger. Bij mijn inzet merk ik dat ik wat kan betekenen voor onze cliënt en de mantelzorger. Maar ik krijg er ook veel voor terug in ervaringen, mooie verhalen van cliënten, mooie gebaren van mantelzorgers (bv. ik heb de kranten puzzelpagina’s al voor je klaar gelegd voor als D. in slaap is gevallen). Ook is het gewoon heel leerzaam voor mij om te zien hoe verschillend de laatste levensfase bij iedere nieuwe cliënt weer is en hoe de professionele zorg daar op inspeelt. Iets waardoor ik veel dieper ben gaan nadenken wat ik wel en niet zou willen als het met mij zo ver komt. Door Leiden en omgeving rijden heeft ook een andere dimensie gekregen, overal herken je wel een adres waar je ook geweest bent. Eigenlijk altijd lieve mensen, ieder op eigen wijze rijke mensen, rijk aan ervaringen en emoties. Gesteund door een goed scholingstraject door de jaren heen en een maandelijkse bijeenkomst met het hele team (vrijwilligers, coördinatoren en een bestuurslid), waarbij we alle cliënten bespreken is dit zeer nuttig vrijwilligerswerk, wat ik nog jaren hoop te kunnen doen. Het is uiterst zinvol, wordt hogelijk gewaardeerd en geeft veel voldoening.
Vrijwilliger aan het woord © MK-DATA 2012-2020
Welkom bij de  stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Leiden en omgeving